Depan PROPIL DESA CIKETAK

PROPIL DESA CIKETAK

GAMBARAN UMUM POTENSI DESA

GAMBARAN UMUM GEOGRAFI WILAYAH

PROPIL DESA CIKETAK

 

 1. GAMBARAN GEOGRAFIS DESA CIKETAK

LETAK WILAYAH

                  

                   Kondisi Geografis Desa Ciketak

Ketinggian tanah dari permukaan air laut                       :  500  mdl

Banyaknya curah hujan                                                   :  2  mm/thn

Tofografi                                                                         :  Dataran Rendah

Suhu udara rata-rata                                                        :    28 - 30 °C                                

                   Orbitrasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan )

 • Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan                          :   2  Km
 • Jarak dari Pemerintah Kabupaten                                    :   7  Km
 • Jarak dari Pemerintah Provinsi                                        :    175  Km

                   Batas - batas Wilayah Desa

 • Sebelah Utara                   :  Desa Kadugede
 • Sebelah Selatan                :  Desa Kadugede
 • Sebelah Timur                  :  Desa Nangka
 • Sebelah barat                    :  Desa Kadugede

 

                   Luas Desa               :   66,40  ha

                   Luas Ladang          :   19,40  ha

 

                   KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

                          a.    Laki-laki                        :      766  orang

                          b.    Perempuan                    :      760  orang

                                 Jumlah                           :   1.526  orang

                          Jumlah Kepala Keluarga      :      602  KK

                   JUMLAH PERANGKAT DESA

                   a.    Kepala Desa                  :   1  orang

                   b.    Sekretaris Desa             :   1  orang

                   c.    Kepala Urusan              :   2 orang

                   d.    Kasi                             :   3 orang

                   d.    Kepala Dusun               :   2  orang

                   PEMBINA RT/RW

                   a.    Jumlah  RT                    :   8

                   b.    Jumlah  RW                  :   2

                   c.    Jumlah Dusun               :   2

                   PAJAK RESTRIBUSI

                   Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )

                   1.    Jumlah Wajib Pajak  ( WP )        :            517  orang

                   2.    Jumlah SPPT                               :          1.308  lbr

                   3.    Jumlah Ketetapan                       :  Rp.   25.197.794,-

                   4.    Jumlah Realisasi                          :  ( 100 % )

 

 

                   LEMBAGA KEAMANAN DESA

                   Pembina Hansip

                   a.    Jumlah Anggota                          :  6  orang

                   b.    Jumlah Pos Kamling                   :  8  buah

                   BIDANG KEAGAMAAN

                   Sarana Peribadatan

                   a.    Jumlah Masjid                             :    2  buah

                   b.    Jumlah Mushola                          :    2  buah

                   BIDANG KESEHATAN

                   Prasarana Kesehatan

                   a.    Puskesmas Pembantu                  : ..................

                   b.    Poliklinik/Balai Pengobatan        : ..................   

                   c.    Pos Kesdes                                  :    1

                   d.    Posyandu                                    :    2

                   BIDANG PENDIDIKAN

                   Pendidikan Formal

                   a.    Taman Kanak-kanak/PAUD              :   1 buah

                   b.    Sekolah Dasar ( SD )                         :   1 buah

                   c.    SMP                                                   : ..............

                   d.    SMA                                                  : ..............

                   e.    Pondok Pesantren                              : ..............

 

 

                   INDUSTRI

                   1.    Industri Rumah Tangga                    :  4

                   PENGAIRAN

                   1.    Waduk /Check Dam                          : .............

                   2.    Saluran Irigasi                                    :  3

                   PERTANIAN

                   1.    Padi dan Palawija

                   a.    Kacang Merah                                    : ..............

                   b.    Ubi Kayu                                           : ..............

                   PERIKANAN

 1. Tambak                                               : ..............
 2. Empang / Kolam                                 :   7  buah

                   PETERNAKAN

 1. Sapi                                                     : ..............
 2. Kerbau                                                :      5  ekor
 3. Domba                                                :  524  ekor

                   PERDAGANGAN / JASA

 1. Perdagangan                                    
 1. Toko                                                    : ..............
 2. Pengecer Gas dan BBM                     : 10

 

 

                                                                                                                                                                                    Ciketak,      Februari   2016

                                                                                                                                                                                         Kepala Desa Ciketak

 

 

                                                                                                            P A R M A N